Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Marike Balster, MforMotion (voortaan MfM) kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website van MfM (www.mformotion.com) verstrekt. MfM kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • uw voor- en achternaam
  • uw e-mailadres

Waarom Marike Balster, MforMotion, gegevens nodig heeft

MfM verwerkt uw persoonsgegevens om via email contact met u op te nemen.

Hoe lang MfM gegevens bewaart

MfM bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet bewaard als er geen vervolgcontact met u tot stand komt.

Delen met anderen

MfM verstrekt uw persoonsgegevens alléén om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar marike@nullmformotion.com. MfM zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, uw verzoek verwerken.

Gegevens beveiligen

MfM neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bij vragen kunt u contact opnemen met marike@nullmformotion.com.

 

Voor Marike Balster, MforMotion h.o.d.n. Rainmen wordt u verwezen naar het privacy regelement van Rainmen BV (www.rainmengroup.com).